Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE»

^^t^^JT Erf-Stadholder

ië^l^^^ l^tllf en<^e Rae£ten in naemevan Ö3\V7f^tör Edele Mogende Heeren Ifw W L*1§ STA ATEN des Furften/^t^^^^Jl^l^s dombs Ge/re ende GraevlN^*SjÉ^#iï^ fchaps Zutphen, allen den CiK5!£®É@^3i@ §eenen die dezen voorko^^f^^ ^^^^ men zal, doen te weeten ; Alzoo door de tydelyke Decanen van het Schoemaekers Gilde binnen Boemel, aen A ' Hoogft-

kon1nkujke BIBLIOTHEEK Ver*. Plakkaten

Q, Na

Sluiten