Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

Extraét uit het Memorie-en Refolutie-Boek 's Hoves van Gelderland.

Mercurii den 24. Nov. 1784.

V

Ingekomen en gelezen 'sLand-

fchaps Refolutie van den 20. November 1784. houdende, onder anderen, Haar Ed. 'Mog. auöorifatie op den Hove om aan de Officieren ten platten Lande, mitsgaders aan de Heeren in de Heerlykheeden aan tefchryven om ieder in hunne Diflxicten refpecüve te doen formeeren en aan welgem. Hove binnen den tyd van drie wee-

A ken

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Vorz. Plï!:> .t...

| Q. •■• Na . ,

Sluiten