Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE.

ftiÖt»Y Erf-ftadhouder en

eUl^ T\7T l> M> ^^^>innaame vandieEdep# \\/ *ü le Mogende Heeren STAAW<l W TEN des Furftendoms

«IM^^5^J% en GraaffchapsZ»/^ff,doen y>Sf^^|^^^ te Weeten : Alzoo hooggem. Heeren STAETEN, confidereerende de duyftere Wolke deeze Republicq booven het hoofd han-

A gen-

KONINKUJKE BIBLIOTHEEK Verz. Plakkaten

Q. Na ;

Sluiten