Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9 )

II. HOOFDPOINCT.

Van

Crimineek zaaken. Art. I.

Dat aan den Militairen Rechter privativé zal gehooren de beleiding van al het geene tot onderhouding van een goede difcipline en behoorlyke fubordinatie onder het Volk van Oorlog is ftrekkende, en dus relatie tot de Militie, als Militie, heeft, en ten gevolge van dien de privativé cognitie over nalatigheid en overtreeding in Tochten en Wachten, overgaan aan den Vyand, defertie van Compagnien, of overloop van de eene Compagnie onder de andere zonder Paspoort, en in het generaal over alle excellen en delicten, den Militairen dienft concerneerende, en die gebragt konnen en behooren te worden onder het getal van pure Militaire delicten, die» namentlyk, door perfoo-

B nen

Sluiten