Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

het een Borgerlyk of Militair perfoon zy, van een Militair perfoon mogt requireeren getuige* nis der waarheid, hy fulks zal mogen eyffchen of voor den Politicquen Rechter, of voor de Militaire Krygsraad, na mate hy fulks mogt verkiefen, dewelke dan ook refpeétive, indien disput mogt ontftaan over de verpligtinge of niet verpligtinge tot het geeven van defelve, daar over zal erkennen en verder ook de Getuygen afhooren, en daar van Certificaten doen afleveren , zullende zoo een Militair perfoon, inval voor den Politiquen Rechter daar toe mogt worden gedagvaert, verpligt weezen fig daer voor onweigerlyk te lifteeren en, wanneer de^zelve tot het Guarnifoen mogt gehooren, als dan daer van aan den commandeerende Officier van het zelve moeten worden kenniffe gegeeven tot fyne informatie.

3°. Dat alle quaeftien tuffchen Militairen , 't zy van gelyke conditie of van mindere of meerdere rang, onderling over eenige afreekeningen van Soldyen, Gages of Servies-gelden, genot

of

Sluiten