Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï5^. I.

PUBLICATIE*

p.^v^^^-^v^.;.:n n, J1 11

|I^4***w***^y trV'Staaholaer en-

fe* '^vt-?' deRaeden, in naeme van de S* \\/ Edele M°S' Heeren STAEï* ft TEN des Furftendombs Gel-

en<^e Graevfchaps Zutt^^SS^ê pben, doen te weten; Alzoo welgedagte Heeren STAETEN by Refolutie van den 21. dezer, op voorflag van 't Hoff Provintiaal genomen, hebben goedgevonden dat alle de perfoonen uit de Steden van Hattem a en

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Vcrz. PU0-.

q. UO.

Sluiten