Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEËRÏtËDEN

TER

INWYDING van m NIEUWE KERK

S O L W E R T;

EN TEVENS TER BEVESTIGING

VAN DEN WEL EERWAAR D1GËN ZEER GELEERDEN HEER,

A. G. M E D E R

TOT

EVANGELIE DIENAAR IN DE GEMËINf EM T E

SOLWERT én MARSÜM:

tlTGESPROKEN PEN apften VAN W1ÉDÈ-MAAND MDccLxrxiii» DOOR

OTTO HENDRIK SW*M*

KERK-LEERAAR te TJAMSWEÈR

Te GRONINGEN, JACOB B O L Tj

è S

PETRUS DOÉKEMAj

MDCCLXXXÜIo

Sluiten