Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edele, Veste, Lieve, Byzondere!

Wende deeze Staat, zedert den onregtvaar%ea en woesten *^ aanvang van het voorleden ^ °P derPvan hetHeelal,

op de plechdglte wyze tot den OPP^^^Sf ?meekingen Hemelom met alle de >»8f«ÏS±^^*JlSSS* dreigende gevaawaards op te zenden , ter afwending van uc plichtelyke ten; behaagde het: <*d1 Almagtig ™J*j£*^ea.&, vermoverootmoediging ^ Watie , aoor verdedigins, allerwege aangewend, genden Zeegen op de middelen van ven*edigmg, *d jj^e ftof

genadiglyk en ^ha^ : thands behaagt het

van dankbaarhe^aan di Gemeene ^ zelvde

wederom Hem, die met ancwuu J , Q m-enzen ver-

ren, welke voor «to» »^*™ ondervee door

tóïT»Vïïï^^ -ze ?yde hevig aan te vallen.

i j ^ w Vaderland andermaal dringende word , en , Daar dan de nood Godsde Viand met aflaat, om het op de verwoe* J^egend Land dienst, leven, goederen, ja van aU e ,'^J?™™^ ?oe de gekan bloeien en beftaan, by ^^^^^Jloapéli öezJót duchtfte middelen van alle /ydfnn^^te^heid; die zelvde Godsdienstgevaaren, dat zelvde bezef van af hange lykheid, ^ z , fiefde, waar van Nederland , (dank ^ ^Q^^f^aJ9 en vervreemd is, alle waare V^d^aUe^o^.^ ^ ^ erkenners van s Lands dieroaantt; vuuncg Ootmoed zig tot Gods Throon te wenden.

En het is daarom, dat Wy, Convervangelyk

Honden, welke zullen ^ 'diPoSebeat, uit te

eenftemmig met de andere Bojdg^oten va* Beededag over

fchryven, gelyk Wy doen by dezen eenen y d ^

deze Provincie, die wezen zal op Zo^g ^n7 a einde als dan in alle de Kerken plechtig by een te komen,

Sluiten