Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

MORGENSTOND,

I I-'e GEZANG.

HERNIEUWDE WELD A ADEN. Wijze: PSALM 68.

en nieuwe dag, 6 zaligheid! Wat heil wordt mij weêr toebereidt,

Hier treedt mijn Vader weêr voorüit, Daar Hij zijn milde bron ontfluit,

Om 't voedzcl mij te geeven.— 6 Wat al moeite, zorg en vlijt, Wordt aangewendt, om met 't ontbijt,

Naar mijnen disch te treden! God zorgt, en 't verstgelegendst oord, Brengt mij vaak nieuwe vruchten voort,

Door noeste bezigheden.—

Dit

Voor dit mijn dierlijk leven;

Sluiten