is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 TROOST IN BEKOMMERING.

Gevaar, hoe groot dit weezen moog, Hoe hemel hoog, ten top gefteegep, Maakt mij, noch aarz'lend, noch verlegen,

Zoo'khier, op God, in Christus, boog; Mijn kracht,'wordt in zijn kracht, gevonden,

'k Ontvang zijn' invloed, door 't geloof;

Mijn veiligheid ftaat nooit ten roof, Zoo 'k fteeds aan J e z u s blijf verbonden.

Laat 't bced'lend oog, op Jezus zien, Mijn ziel! dan zult gij, in gevaaren, Uw veiligheid, zijn'' troost, ontwaaren»

Daar flij, in nood, u hulp wil biên ; Hij kan bekomring dra beteugk-n;

Nooit weigert Hij zijn' onderftand;

't Gevaar vliegt ijlings van de hand, Bij 't fchuilen onder zijne vleuglen.

Uw onderftand ligt reeds gereed: Uw Borg, geeft inzien, in uw pligten, Door u, in al'es, voor te lichten,

Tot gij het zuiverst doelwit weet. Zijn troost is u, in nooden, heilig;

Staa in 't geloof, — en roep dan vrij:

Hoe hobb'lig hier uw pad ook zij, „ Ik leef bij God, in Christus, veilig!"

VEI.