is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias, in twintig zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S52. DE MESSIAS.

Maar zo deed niet de andre, zijn zoon! Die trotzere wilde 't

Nimmer leeren, dat God der koningkrijken geweld heeft,

En, naar hij wil, de koningen Hort. Dies kwam ook de hand voort

Tegen den gouden kandelaar over, dies fchreef ze den dood ook:

Koning! de jaaren uwes gewelds zijn geteld, en voleindigd!

Zie, u heeft de Rechter op zijne fchaale gewogen!

En te ligt u gevonden! uw rijk is gedeeld, is den Meder

En den Pcrzer gegeeven! Den trotzen, en zijne genooten,

Heuvels, die met den berg ter tijd der verftooring verzonken!

Liet, als verfchijnende fchimmen, voor zich des heiligen ziele

Snel voorbijgaan. Maar thands was het einde der dagen

Ook voor Daniël daar. De lievling des Heeren ontwaakte,

Zweefde, en ftraalde op Babilons liggende puinen naar onder,

Als van den eenzaamen hemel de ftar der fchemering afftraalt.

Traanen zaaide voorheen, en oogftede vreugden, Hilkiaas Tedere zoon, wanneer hij met 's nieuwen levens bevinding Boven den grave ftond, en gansch onfterflijk zich voelde.

En dc Tekoaafchc herder, die onder de hutten des eenvouds Dien toch kende, die hoog aan den hemel Arkturus gemaakt heeft, En Orion! hij zag de velden liggen vol jammers; En den Karmel boven verdord! en Kiriots vesten ; Van de dampende vlugt der vlamme verteerd! in het oproer Moab, Kiriot zonk! in gefchreeuw en bazuinklank fterven! Zag nog meerdere puinen en dood in de velden van Juda, Betëls altaar, en der heerfchren paleizen zinken! der duurte Woedende kwaal, en van ijzer, en zonder regen den hemel, Ach flechts wolken van ftof! drie ftcden tot ééne om water

Trek