Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©ver de Grieken. 37

kunstwoorden , welke geen der rechteren verftond: want daartoe moest men meer dan gemeene kundigheden hebben van de Mine. ralogie, en groote bekwaamheid om de be. driegerijen daarvan te ontdekken Hierom vonden de Athenienfers zich genoodzaakt om nog een nieuw Gerechtshof op te richten, 't welk het Gerechtshof van de Mctaalen genoemd werd. * Hetzelve bellond uit kundige lieden, bedreeven in alle de bijzonderheden van het delven en louteren van het zilver. Deze fielden een wetboek op, volgens 't welk alle gevallen, daartoe betrekkelijk, beflist werden.

De twee zwaarfte misdrijven, waaraan de aanneemers der mijnen zich fchuldig maakten, beftonden daarin, dat zij heimelijk die houten fiïjlen, welke de onderaardfche gangen onderrteunden , en in 't Griekfch ME2LOKPINEIE geheeten werden, wegnamen, C 3 en

* luAniBS, of die gene , welke de inhouden van Dehoithihei heeft opgefteld , noemt dit Gerechtshof van Athenen MeraXhnov SiHclsr.oiov. De wetten , volgens welke hetzelve oordeelde, heetten MsraAAnwi vo/xw.

Sluiten