is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2z Bespiegeling ew eerst met eene olieachtige ftof, om de vormen des te gemakkelijker te doen drukken *

De Overheden , Agoranomen geheeten , welke het opzicht hadden over de markten en openbaare plaaifen, deeden geene moeite om zulke kunstjes en dieverijen te beletten, omdat dezelve, volgens hun zeggen, geen wanorde in den burgerftaat veroirzaakten, en daarentegen zeer den koophandel begunftigden, welken de Athenienfers dreeven in ftandbeelden, waarmede zij, volgens bericht van Philostratus, geheele fchepen in den Pirasus belaadden. Nu werden zulke nagemaakte Mercuriusfen aan lieden, die geene groote kenners waren, voor origineelen verkocht ; en wel zo veel te gemakkelijker, wanneer men op het been of de dije een falfch opfchrift plaatste in zilveren letters, met den geleenden naam van eenen beroemden beeldhouwer , bij voorbeeld van Lysippus.

Po.

* l o e i a n. in Jive Tragio, Deze Mercuiiuj van Athenen, welke zo dikwijls gekopieerd is, is die waarvan Pausaniai Spreekt oitdcr den naam van Ayopsur.