Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542 Bespiegelingen-

Van Dalen, welke meer een Verfamelaaf dan een Oordeelkundige was , fchrijft deze omwenteling aan verfcheidene oirzaaken toe, zonder te begrijpen , dat de vermogendfte oirzaak van allen was de fchrooroachtige Staatkunde van augustus, Tiberius, Caligula, Claudius en Nero, welke, volgens de uitdrukking van Lucianus, de Goden deeden zwijgen , * omdat zij zelve ligtgcloovig genoeg waren om te vreezen, dat de Grieken de Orakels mogten raadvraagen over de geheimen van het Rijk, en vooral over de geheimen van de Keizerlijke familie, waarin moord, vergif, bloedfchande, overfpel, met één woord de ijslijkfte gruweldaaden zich achter een zeer dicht gordijn zochten te verbergen. Daarenboven wilde men in zulkeri Despotieken Staat niet dulden, dat iemand zich zoude verftouten om te fpreeken in den haam des Hemels, dat is, nog volfirekter dan het Despotisme zelf.

S IV.

» . > Delfhkt fedes

£uod filmt, ptsttjuam reges timmre futurn, lAttjuc Den vetuere lequi, N»io muntte boven allen uit in het gebruiken tfan geweldige middelen om het Orakel van Delphi te vernietigen,

Sluiten