is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45° Bespiegelingen

dig medebragt, datthij de gronden der wet, ten , en de eerfte bronnen van de rechtsgeleerdheid bij de Grieken onderzocht, zegt, dat hij bij flot van zijne nafpooringen gevonden heeft, dat Lycurgus nooit eenige burgerlijke wet te Lacedsemon heeft gemaakt. * En daar wij beweezen hebben, dat hij ook nooit eenige politieke wet heeft gemaakt, zo moet men daaruit befluiten, dat hij niets anders gedaan heeft, dan da oeffeningen der Cretenfers onder de Spartaanen ingevoerd, en dat hij noch heeft kunnen leezen noch fchrijven : want hij zou de onverftandigfte menfeh van de wereld moeten zijn geweest, om zulk een hulpmiddel als het fchrijven te verwerpen, 't welk alleen in ftaat was om de gedachtenis der oirfponkelijke wetten te bewaaren, en dezelve te beveiligen tegen alle verbasteringen, welke door de ftem van elk gedacht en door eiken uitlegger daaraan zouden kunnen toegebragt worden , 't zij met verandering van de woorden, 't zij met verdraajing van den zin.

Hon-

* Gosüf.t Je l' origint do *Arts, deifa'encei, d<i •Wi "lm. V, f. Si.