is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452 Bespiegelingen

Wij hebben reeds meer dan eens in dit werk aangemerkt, dat bij de Grieken in 't algemeen de hiftorifche Critiek van alle weetenfchappen de minde vorderingen maakte, waarvan de reden was, om dat zij geene andere taal leerden dan hunne moedertaal. Men heeft zich verbeeld, dat deze manier, in fchijn gefchikt om den loop der ftudien te bekorten , hun een gewis voordeel boven de hedendaagfchen verfchafte ; maar juist het tegendeel is waar: want door middel van de vreemde taaien is men in ftaat gefteld om den aard van eene meenigte natiën te leeren kennen, over de echtheid of onechtheid van een groot aantal gedenkftukken te oordeelen, en eindelijk die dwaaze bijgeloovigheid en die zucht voor het fabelachtige te verbannen, welke de twee groote plaagen waren van de Grieken, en van alle de Afiatifche volken die geene andere taal leerden dan die van hun land.

Bij een volk als de Spartaanen, welke wij weeten dat in eene zeer diepe en louter moedwillige onkunde gedompeld waren, was er geen middel om door de nevels der oud.

heid