Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad w ij z er. 521

Staatsonheilen, vcroirzaakt dooi de gebleken in het Bondgenootfchap.

Oirzaaken van de vernietiging der Griekfche Republieken.

Misdagen der nieuwe Schrijvers, met opzicht tot de Amphictyonen. § III. Over den Godsdienst der Athenienfers, en de Orakels van Delphi en Dodona hl.

De vroegfte verblijfplaats der oude Grieken.

Thefprotie en Chaonie.

De berg Tomarus.

Eikels en beuken.

In welken zin de eikenboomen pro-

phetifch waren. Oirfprong van het Delphifche Orakel. Oirzaaken van deszelfs vernietiging. Staatkunde der eerfte Romeinfchc

Keizers,

§ IV. Over het Prophetifche hoek der Athe.

nienfers - - 243

Dit boek heette het Testamtnt. Deszelfs overeenkomst met de Sibyl-

lijnfche boeken. Weinig of geen gewag van hetzelve.Gistingen omtrent dit boek. 5 V. Van de Mysteriën van Ceres. - 249 Belasting gefteld op de Ingewijden. Toeloop van hoeren naar Eleulis.

Kk 5 Nacht-

Sluiten