Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 B l a d w ij z e rf

Nacht- ongeregeldheden. Geheim der Mysteriën ontdekt. Wet der Thebaanen tegen de Mysteriën, Derzelver fchadelijke gevolgen. Bedriegerijen der Priesters. Tegenwerpingen aan hun gedaan. Fabels van de komst van Ceres te Eleufis, Karakter der Hierophanten. Beeldtenis van den Priester Callias. De Groote Mysteriën. Afwasfchingen in den Ilisfus. Boetedoening der Ingewijden. Vereeniging van den dienst van Bacchus

met die van Ceres. Smaak der Athenienfers voor eodsdienfti-

ge feesten.

Aanmerkingen over den oirfprong van den landbouw.

De twee oitfpronkelijke natiën van Griekenland.

Vierde Stuk. IX. Af d. Over de Lacedemoniers bl.<x~i$ 5 1. Voorloopige aanmerkingen over dat Volk 275 Deszelfs roofzucht.

De Grieken wisten niets met zekerheid van Lycurgus.

Oirfprong der Staatsgefleldheld yan Lacedsmon.

Pe dubbelde Koningrijke waardigheid, of D}*rchie, Aan-

Sluiten