Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£?4 Blaïwijzik,

Oirfprong van her Helotisme.

De fteden van Laconie van haare rechten beroofd.

Verdeeiing der landen.

Onmogelijkheid om gelijkheid van middelen onder de Spauaanen in te voeren. J IV. Over de Oirzaaken van de grootheid en bet verval van Lacedamon - bl.315

Hoe gewigtig de bezitting van Mesfenie was.

Invloed van dezelve op het ftaatkundige evenwigt van Griekenland.

Verrovering van Mesfenie dooi de Spartaanen.

Welke fterktc Lacedxmon daardoor kreeg.

S V. Rijkdom van Lacedamon, en Gierigheid der Spartaanen - 323 Losgeld der krijgsgevangenen. Buit in den oorlog behaalde Gebruik van goud en zilver te Lacedsmon. Stelregel van Koning Archidamus. Buit uit den flag van Plataa. Snood verraad van Faufanias. Oude muntfpecien van Sparta. Lyfander.

De Ephoren vatbaar voor alle omkooping; Groote fommen gelds door de Periiaanen aan de Lacedemoniers gegeeren.

Want

Sluiten