Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

528 Bladwijzer.

Poccïle.

Handel van Laccda:mon. Grootte der ftad.

Sparta door een aardbeeving verwoest. Onderaardfche vuuren in Griekenland.

XI. A F d. Van het Burgerlijk bcjluur te Lacedctmon. - - hl. 446 § I. Fan Lycurgus, en bet gebruik van

zijne ongefcbreetene wetten 446

Staatkunde der Koningen en Ephoren.

Gebrek aan gefchreevene wetten.

Gezach der Oudften.

Lycurgus kon leezen noch fchrijven.

Geringe vorderingen der Grieken in de Hiftorilche Critiefc,

Machiavelfche Staatkunde der Spartaanen.

§ II. Ontleding van de Regeeringsforut van

Laccddcmon - - 456

Van de Heloten.

Van de Cijnsbaare Inwooners van Laconie,

Spartaanen van den Dorifchen ftam, Hunne Regeeringsforru. Ephoren.

Raad der Oudften,

Koning.

Adel.

Eurgeiftand,

5 lil.

Sluiten