Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN V A D I E iu

onfchendbaarheid Maar kan men niet öp-

ltaan tegen deeze laaghartige lasteraars der rech ten van den Mensch, die den toevlugt tot deezen Talisman genomen hebben, om hunnen af* god te vergooden: tegen deeze uitgehongerde Kevers, die, langs dit Canaal, het algemeen beftaan hebben tragten uitcepompen, en het zweet en bloed des Volks inteflokken?

Niet zonder verontwaardiging, zag ik deeze gulzige bloedzuigers, in de maand july 1791* zig fchandlyk nedervleïen voor den gekroondeil afgod, toen men hem vail Varennes wederbragt; én hen hunne begaafdheeden te fchande rriaaken, ren einde hem weder ten troon te heffen j terwyl het hun piigt was, om hem naar 't fchavot te geleiden 5 maar zy hadden djt Mónfter' noodig om hunne onverzaadlyke gierigheid te Voldoen.

De onverleidde minderheid van het Cönftjtüeerende lighaam ftond verftomd, op het zien varl deeze fchandlyke zaamenfpanning. De nadruk, welke zy, in den bloei haarer eerite kragten, ten toon gefpreid had, maakte plaats voor eert lbort van loomheid, het beklaaglyk uitwerkfel Van haaren verzwakten flaat.

Ik Was het alleen, die de moedige ftouthartigheid bezat, om eene Nationale Conventie voorteftellen, ten einde een vlugtend en meineedig Koning gerechtlyk te oordeelen.....Üit; naam der beleedigde Natie, dorst ik het hoofd van den gekroonden Booswigt eisfchen.

Ik was het derhalven alleen, die, op eene' onvcrfaagde wys, den byl dorst brengen op' den colosfus der Koninglyke waardigheid, ert den eerften fteen leggen van het RepublikeirtA 2, f?h€

Sluiten