is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toel op de eene of andere wyze beftaan. danig is de réden, ëh zodanig was dé Conftitutie, ten opzigte van Capet.

Een Koning kan* door duizenderlei omftandigheeden, aan zyn Volk, mishaagen, zonder

^ Tn u » n,ogeeni§e misdaad ce wyten hebhet Volk kan hem ten allen tyde afzette*

Jni * T Y W£1S',in ^ §r°nd dër Zaak> no0*

LnT da" e,tneerfte openbare Amtenaar,-WaarVan het Volk, onbetwistbaar zig ontdoen kan* feen nieuwe regeeringsvorm aanneemende; ' toto * "^Ivenbeweezen, dat Capet geeng». oordeelbaar is, ten opzigte van de ffzet-

U hy dan oordeelbaar met betrekking tot dë bnsdaaden, die hy gepleegd heeft? — Neen \ er is een plegtige uitfpraak in de Conftitutie, dat Hv niet onderworpen is aan de lyfftraflyke Westen, dan wanneer hy in de elasfe der burgers zal getreeden zyn. Noemt dit onfchendbaarheid; maar zodanig was de Wet. Hy zal niet onfchendbaarer weezen, dan de burger, die de deur van een huis onder de voet loopt, met den by* tot m het binnenftë doordringt, gevangen ert bntflagenword, door de Wetf vermits dé Wet geen eenige ftraf tegen hein uitgefproken heeft.

tS2 Capet.aüe,en treed gy buiten den kring ** Wet, en ziet daar het kwaad. Gy vordert de wetten der natuur. De Cromwellisten kon den gelyk hebben, maar gy niet. Gy hebteene Wet ac hoe. De origerymdheid van de Wet t-eGhtvaardigt de ongehoorzaamheid aan de Wet

^fe? n 18 er S'ecn Maatfchappy meer «ttttegeaftaande deeze redenen; die ik ü, bfr

'hes