is toegevoegd aan je favorieten.

Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZORG VOOR MIJN VADERLAND. i6g

'k Zag, bij het ondermaansch gedruis, De heilbanier van Jezus kruis,

Aan NeéMands heil en voorlpoed binden; Mijn hart was wel door zorg beklemd, Maar de Ark bleef nog voor elk beftemd,

Om fchuilplaats voor de ziel te vinden; Mijn Vaderland! in Jezus naam, Voeg 'k rust, en bange zorgen faam.

u God! ö hoogste Majesteit!

Gij blijft, op 't woelend onbefchcid-, Onwankelbaar, gelaatcn, ftaaren;

Nooit zal het ondermaansch gewoel,

Verbreeken, uw volzalig doel, Och, doe die rust mijn ziel ontwaaren!

Vertroost, in Neêrlands nood, 'tgemoed,

Met geestlijk onverliesbaar goed. —

L5

GIS.