is toegevoegd aan je favorieten.

Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENS ZAL IK JEZUS ZIEN. i7I

Zal 'k in 't ftof des doods vernachten, 'k Blijf toch op mijn' Jezus wachten; Uit geeft moed, geloof en krachten: Zoo wordt glansrijk g'openbaard, Al wat mij genaê bewaard; Mijn geloof en'liefde tevens, Krijgen, op den weg mijn's leevens, Wat zij mïsfen, toch hier nevens, Eene vastheid, voor hun' voet, Op mijn reis, naar 't hoogfte goed! Thomas zag, en mogt gelooven, Maar mijn zien, gaat 't al te boven; 'k Zal mijn Jezus zien, hem loven, Dat ik, door 't geloof alleen, Hem mogt juichend tegen treên! —

GIS-