is toegevoegd aan uw favorieten.

Almelosche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMeloJche Oudheden. ^ *wam 'er verders geen molest op Getuiges huisgedaan is. . , Getuige, dat zy daar op

SP &de zydf in he hu5 in het venfter is

wederom aan de ga ui . ingeklommen , en dat,daa. op zydezelvelos «n de deur f^XaSfden avond niet na «leed, maar dat zy op ^ veelftee£ie belehaadige,der deur £ m.^of ,|

££2SSSS93S deur getaee. ■ten wordt.

Ferfte Getuige alleen te vraagen. OfSige gelen er. gehoor eeft,to

KlTuSte^ito «• Alnjelo ™p fteenen wierd gefmeecen, en wat al balXdfgh^ geweldenaryen aldaar mee Sedaan zyn, zal Getuige zo veel weet, heb On « SSaSSifc Getuige dathy opdonby gelegentheid,du d c van het o c

Hinpkamo , derwaaras gegaan..**» «u . » . liantKump , Meisjes (kunnende

wat zy voor haacun, e_a 8™ . , ft deedeö, heb-

gezien of gehoord.

Eerfte Getuige alleen te vraagen.