is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 443 )

GE LYKHEID, VETHEID? BROEDERSCHAP.

Woensdag den 2$ July 1798.

HÈT VIERDE JAAR DER BATAAFSOHE VRYHEIÖi

P RMSIDE.

De Burger G. A. Visfcher.

Aanwezig de Burgers H. Rabinel. L. J. Vitringa. A. J. Verbeek. D. C. de Leeuw. C. Schejfer. H. Costerus. J. H. van Dyk, J. J. Brands.

C. van Foreest. II. Ribbius. Eppo Cremers. A. Hartevelt. H. van Royen.

J. H. Mey er, Cz Ao van Doorn. F. L. Rambonnet.

D. Werner. H. Remmers. J. Proot.

J. van Haeften. A. Pompe van Meerdervoort

J. D, van Leeuwen,

G. A. Ver fee ge,

E. Eyfinga. S. Camp.

U. J. Huber.

G. F. van Hugenpotk

tot Aerdt. D. Crans. J. Steenwinkel. C. G. R. van Mark. B. Bruins. M. M. de Monchy. P. L. van de Kastekéó J. IV. Druivefte^n,

F. Blondeh

A B S E N TV

Met permisfte." Siccama. Wildrik. Lewe. Guljé.

Canter Visfcher i de la Court.

Wegens ziekte» Fokker. AuWmorthi Gé