Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 *7 JÜLY 1798.

En zal Extract dezer worden gezonden aan den Hove van civiele Justitie der Colonie van Surinaame, en eelyk Ex:ract uitgereikt aan den Suppliant, iefpecrivelyk tot informatie en naricht.

Is geleezen da Requeste van A~y Bakker, Weduwenaar van Cornelia Maria tireur, en Anna Breur. meerderjaari.'.e jonge dochter, beide woonende te Alblasferdam, zynde de voornoemde A B<eur, eene eigene Zuster van des Requestrants overleedene Huisvrouw, de voornoemde C. M. Breur, om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat deeze Vergadering aan hun gelieven te permitteeren, om met den anderen een wettig Huwelyk aan te gaan, hetzelve volgens de wetten van den Lande te folemnifeeren, en hun Requestranten mitsdien te dispenfeeren, van de vigeerende, en hun üi deezen opfteerende Wetten, van den Lande;

En is daar nevens gevoegd, een Declaratoir van de Municipaliteit van Alblasferdam, ftrekkende tot appui van het voorfz. verzoek.

Waarop gedelibereerd zynde, is gedecreteerd, het verzoek by voorfchreeve Requeste gedaan te accordeeren, en dienvolgende den Requestranten te dispenfeeren van het verbod, der Politique Ordonnantie van den jaare 1580,'en in de nadere verklaaring van den «i Mey 1604., mitsgaders in de waarfchouvving van den 14 October 1789 ten deezen aanzien vervat , cn over zulks aan dezelven met confent des Vaders der voornoemde Anna Breur, in deezen te permitteeren, met eikanderen een wettig Huwelyk aan te gaan, en hetzelve volgens de wetten van den Lande te doen folemnifeeren, waar van zo aan de Requestranten ah aan de voornoemde Municipaliteit van Alblasferdam ,

zal

Sluiten