Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jïS july 1798»

welke aldaar niet was gecompareerd, maar zich, volgens informatie von den Requestrant, aan deeze V rgadering zoude lubben geüdresfeerd , met verzoek , dat dezelve zoude gelieven te verkiaaren, dat 'ervoor den Requestrant geene termini habiles waren tot zyne geëntameerde aclie van injurie , en dat mitsdien de Procedures door hem geëntameerd, mogten worden ge'annulleerd; verzoekende hy Requestrant, om redenen breeder in dezelve geallegueerd, dat deeze Vergadering het verzoek van voornoemden J, van den Bergh, gelieve afteflaan en te wyzen van de hand:

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daaröp het nodige reguard te liaan.

Is geleezen de Requeste van Cornelis van Someren, wonende te Asperen; daarby te kennen geevende, dat Jan van den Bergh, mede woonende aldaar, zich niet had ontzien, den Requestrant in de Vergadering van het StcdelykBeftuur aldaar, van het welk zy beide Leden waren, op eene verregaande wyze te injurieeren, en hem requestrant te noemen een Schelm en Leugenaar.

Dat hy Requestrant, hem Jan van den Berg voornoemd , tot reparatie van de hem aangedaane injurie, voor Schepenen van Asperen had doen oproepen, doch welke aldaar niet was gecompareerd, maar zich, volgens informatiën van dm Requestrant, ten einde door politieke Refolutiën gered te worden, hadgeadresfeerd aan deeze Vergadering, met verzoek, dat door dezelve mogt worden verklaard, dat 'er voor den Keguestrant geene termini habiles waren tot zyn geëntameerde actie van injurie, en dat mitsdien de Procedures door hem geëntameerd, mochten worden gean-

cul-

Sluiten