Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il8 DE HEDENDAAGSCHE

maar geenzins in zoo verre zij ons de bekwaame midddelen aan de hand geelt, om dat geen te ontwijken, wat men ontwijken mag, of dat geen , waar aan men zig moet blootiteilen, op de beste wijze, door te worftelen.

Maar hoe gaan nu de meeste menfchen, in deezen, te werk? Zij verwisfelen juist de voorwerpen van voorzigtigheid en moed. Zij doen even als 't gejaagde wild. Wanneer 't zelve het geveederd fchrikgevaarte (V) in 't oog krijgt, werwaards keert liet zig dan en werwaards neemt het zijne toevlugt? Tot de netten', die men, voor't zelve, gefpanncn heeft; en dus gaat het verlooren, doordien het de voorwerpen zijner vreeze en zijnes vertrouwens verkeerdlijk uitkiest.

Dus ook de menfchen, waarin geeven die der

vree-

(T$ Dit ziet, op de oude wijze van jaagen. Men rigte een fchrikgevaarte, uit veeren van ve ioheideneriti kleuren, famengefleid op, en door 't zelve ver* fchiikt vloodt het wildt, in de netten, die 'er reegen over gefpannen waaren. Eng. Vert. ais vojren P. 132 'a)

Sluiten