Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI VOORBERICHT.

„ gaaft, dat gy ook die door eene vertaling aan onze Landgenoten wildct mededelen " Na dit Uittrekzel te hebben medegedeeld, zou ik aan de verdien ft e van den Hoogleeraar en het oordeel van myne Leezers te kort doen , indien ik, ter verdere aanpryzing van dit Werk, hier nog iets wilde byvoegen. .

Ik eindige met de herhaaling van de in het Voorbericht tot Melarichthons leven door my reeds geduune hehfte^ dat de vertaalingetrvan de levens van Wiklef en van Zwinglius , door denzelfden Hoogduitfchen Schryver gefchetst, zoo God wil, linnen korten tyd zullen volgen.

de VERTAALER.

VOOR-

Sluiten