Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X -9 X

DERDE HOOFDSTUK.

Zyne bevordering tot het Predikambt»

Hufs had reeds veel geleezen, geleerd en ondervonden , toen hy zyn twintigfte |aar bereikteDan hy had dit met de meeste groote mannen gemeen, die in de Gefchiedenis zich eenen naam verworven hebben. Want wie in zyn leven iets gewigiigs wil uitvoeren, moet zich jong daartoe voorbereiden. Dit was in hei jaar 1303 , toen hy Baca'aureus en in het derde jaar daarna Magister wierd. Zyn (til, zedig gedrag , en nog meer zyn duidelyke voordracht, waren ook oorzaak, dat men hem in het jaar 1400 het Pfarheerambt in de kapel Uethlehem te Praag opdroeg. Eene Kerk , die Johannes Muhlheim, een ryk man, voor de Univerfiteic beftemd ca met aanzienlyke Fondfen, zowel tot haare onderhouding, als tot bezolding van een byzonderen by dezelve dienstdoenden Leeriiar voorzien had. Hufs was dus beide te gelyk, Predikant enLeerüar by de Univerfneit.

Zoo als thands zyne bezigheden vermeerderden, vermeerderde ook zyne vlyt.- Men verhaalt, dat, toen hy voor de eerfte keer in de Kerk predikte , hy den Text niet aanftonds vinden S s kon.

Sluiten