is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L.

van te vergeeven; verftoot de dogter, en met haar den goeden Willem en Maria; kinderen, welken hij Üechts halve liefde fchonk! Walfing, waartoe wordt gij vervoerd! Half vader voor Willem en Maria?... geene vergifFenis voor Carolina?...) walsing; Jlerk getroffen.

Eduard!

EDUARD.

Arms Willem! arme Maria! — Het is vaderlijke angst, lieve heer Walfing! vaderlijke angst, niet

waar ?

walsing; bedwelmd. Vaderlijke angst?...

EDUARD.

De liefde des getrouwen vaders vergeeft Carolina; hij is voor beide beledigde kinderen geheel vader, niet waar?

w a l s 1n g; zijne hand grijpende. Geheel vader? —> Ik zal rechtvaardig zijn. Ik zal Carolina haar deel geeven, (weekhartig) en voor de beide anderen (met eene gebrokene ftemme) geheel... geheel leeven!

EDUARD.

Zoo dat deelen en vergeeven hetzelfde zullen zijn? Hoe zij daar flond! liil; onderwerpelijk; geheel en al bekendtenis: zij die het voorgevoel vanuwegoedheid in haaren boezem droeg; die op uwe hand wagtte,om raderlijk opgebeurd te worden. — Dit vertrouwen, B s