is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 BEROUW VERZOENT., NEGENDE T O O N E E L.

eduard, walsing, carolina.

w a l s i n g; zijn gevoel bedwingende, terwijl Carolina krachteloos nadert. Gij beloofdet— en ik was gerust! — Niets ireer daarvan. Gij bemint dus den Majoor?

carolina.

Uwe achting voor hem maakte hem mij waardig.

w a l s i n g.

Heeft hij zich aan u verklaard ?

carolina.

Ten fterkften. Ik dacht, dat zijn edele inborst de liefde van een' goeden vader konde verdienen. De menfchenvriend is toch zeker ook een goed zoon 1 —.

walsing; na eene wjle zwijgens, tegen Eduard. Viel de Majoor van Kleist bij Kolberg ? — of bij Kunersdorf'?

carolina.

Kan hij vallen als Kleist; zoo zal mij mijn vader troosten, als burger van dat land , voer 't welke Kleist viel!

w a l s i n g.

Laat den Majoor verzoeken, een oogenblik hier te koomen.

carolina vertrekt, wals ïng; haar treurig naziende. Ach! zij beloofde, en ik fliep gerust!

EDI'-