Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o DE INDIAANEN iff ENGELAND;

fchijnt, dat hij zijne fchaapjes op 't drooge hcbbe. Hij leeft ruim, en is niemand iets fchuldig; hij betaalt ons zijne weeklijkfchc huurpenningen, op 'tuur.

liddy.

Hij doet ook aan den armen veel goeds.

m. smi-tii.

Mon Dieu '. Overval mij niet met uwe walgelijke berekeningen! Men kan 't immers fleeds aan u hooren, dat gij een koopman waart. Wie toch heeft het ooit als een teken van welvaart bijgebragt, wanneer iemand ordentelijk betaale? De rijkfte lieden, mijnheer! zijn aan de gai.fche waereld fchuldig. Doch , tasje poar tel»! wij zullen het doen gelden : maar dan blijft nog het gewigtiglls punt onbeflist. Of m:'sfchien geldt bij u de orde van betaaling zelfs wel boven het bewijs ecner goede geboorte? — j o a n.

Neen, waarachtig niet! maar ik acht dit punt voor overtollig. Het meisje is gebooren, en zelfs hoog wéigebooren; daaronder verftaa ik gezond en recht van lijf en leden. Lene geboggelde vrouw, al hadt zij ook zestien quartieren, is in mijne oogen alteos krom, diep en kwaalijk gebooren.

m. smit ii.

Mon Ftls! Hebt gij geen renkflescbje bij u?

samuzu

■ 6 Ja, genadige mama! (Hij geeft het hiar.y

u. smith,!

Sluiten