is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 PRINS Z IJ WOR M,

Prins Zijworm! waren zij jongens. De een was klein; de andere hadt ccn' kvvaaden reuk, om dat hij mierik at; een ander hadt dc kroon op, en een gclchcurd hembd aan, of oude fchocnen , of zelfs geen hair op 't hoofd. Dan zijt gij ccn ander monarch ! Wis en waarachtig: gij riekt als een

civetkat; hebt hairen als Abfalom, en zijt zoo fehoon als Venus. Zulk een japon heeft Jupiter niet!...

prins zijworm; tegen Bim. Die vrouw heeft verftand , en is een fehoon meisje, Bim! nog fchooner dan Liziline!

colombine.

Zoo wilde ik nu zeggen dat ik mevrouw Colombine ben. Mijn gemaal is Harlekijn, kamerfloker van den hoogzaligen koning Caromasko. Wis en waarachtig! uwe majesteit gelieve den bengel te kennen. Zoo wilde ik nu wel het hoogo amptjen voor mijn' gemaal affineeken en eenige verdere bevordering. Harlekijn is een domoor; weet zich niet politiek cn gewigtig te maaken; heeft in hofdraaijerijen niet vee! gedaan; verfiaat zijn belang niet; is niet, zoo als ik, op de politieke weegfchaal gewoogen. Ik verftaa alle listen; heb meenig een koninglijke kusch op mijne lippen ; heb meenig eene ftaatsverriehting verijdeld; meenig een' prins in wanhoop gebragt, en herftclt. Zoo gelieve uwe koninglijke hoogheid nu de hooge genade - te