is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 DE ONECHTE ZOON»

geling uit zijnen kerker bevrijd. Hij is in 't voor» vertrek, en wenscht u perfoonlijk te bedanken.

baron.

Dat is mij lief; ik kan hem toch ook met geene Ieêge handen laaten heên gaan, ais ik niet flechts eene halve weldaad doen wil.

eerman.

Hij bidt om een gefprek tusfchen vier oogen.

baron.

Tusfchen vier oogen? geheel alléén? waarom dat?

eerman.

Hij zegt verlegen te zullen zijn in tegenwoordigheid van getuigen. Misfchien heeft hij ook eene of andere ontdekking op 't hart.

baron.

Nu, in 'sHemels naam ! Gaa heen , Amalia! blijf zoo lang met mijnheer Eerman in 't voorvertrek; ik heb daarna met u beiden nog een woordje te fpreeken. (Amalia vertrekt. Eerman opent de deur; Frederik treedt binnen, na de Domine hem een' wenk heeft gegetven en vertrokken is.)

A G T S T E T O O N E E L.

baron, frederik.

baron; hem te gemoete gaande. Gaa in vrede , goede vriend ! Gij zijt vrij. Ik heb naar uwe moeder gezonden ; zij bevindt zich

bc-