is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

If4 D E ONECHTE ZOO N,

men kcnt u — vogels — wel. Toen heeft de vader gerdacht: laat de jonge heer een paar jaaren het kalfsvel volgen, o, De trommel is een voortreffelijk middel voor zulke geestige ftreeken! En zie, mijn vriend! als het zoo is, dan kan ik uw" vader juist geen ongelijk geeven.

FREDERIK.

Gij dwaalt, heer baron! mijn vader kent mij zelfs niet, heeft mij nooit gezien; heeft mij reeds vóór mijne geboorte verftooten.

BARON.

Wat?

FREDERIK.

De traanen mijner moeder. . . dat is alles, wat ik van mijnen vader geërfd heb. Nooit heeft hij naar mij gevraagd; nooit heeft hij zich om mijn aanzijn bekommerd.

BARON.

Dat is flecht! (verward.) Dat... dat is niet goed.

FREDERIK.

Ik ben een on'ëcht kind Mijne arme verleidde moeder heeft mij onder kommer enzugten opgevoed; zij heeft door dsn -arbeid haarer handen zoo veel verworven, dat ze in ftaat was, mijn harten mijnen "eest niet ten eenenmaale ongevormd te laaten. En zoo denk ik dan nog ten minften een mensch geworden te zijn,die zijnen vader tot blijdfchapkondeweezen. Maar de mijne derft deeze blijdfchap gaarne, en

zijn