is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. %7

juliana, (haar weemoedig aanziende.) Ook gij? mijne moeder!

mevr. van billdorf.

Spaar uwe huichelende blikken. De fluijer is verfeheurd. Ik weet alles. — Bekendnis vermindert de fchuld. Bekendnis is de eerfte flap van 't berouw. Beken en Iaat u redden.

juliana.

Wat moet ik bekennen?

mevr, van billdorf.

Ik moeste u aan uw noodlot overlaaten. Ik moest vergeeten dat ik uwe moeder ben. — Maar ik kan niet zo als ik moest. Ik kan mij niet van u affchearen. — Het ftrafbaar kind blijft toch nog altoos mijn kind.

juliana.

Neen, indien ook gij mij veröordeele, zo heb ik de rechten van uw kind verlooren, zo ben ik moederloos-

mevr. van billdorf. Ondankbaar verharde! loogchen en worde enblijve het olTer! (wil vertrekken, koomt terug en valt haar aan den hals.) Ach, Juliana, zal ik het overleeven, dat gij uwen misflag boete met uw bloed? Heb medelijden met mijnen angst, met mijne traanen!

juliana.

Ween niet, beste moeder! Om 'sHemel wil, ween niet!

F 4 me-