is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 89

moeder heb ik meer! — Welaan! (op een' floel nedervallende.) Hier wil ik blijven, hier gefchiedè mg wat de hernel wil ! wijl ik dan eene leugenaarfter eene fchandvlek ben; wijl ik dan ben, wat ik niet ben — zo mogen deze oogen zich voor ecuwig fluiten. (Zij dekt haar gezicht met den zakdoek )

mevr. van billdorf, (ter zijde.) „ Zo veel ftandvastigheids! zo veel onderdaanig-

heids! Zij kan niet fchuldig zijn! Voort!

waarom verlies ik den tijd in doodhjke nagedachten ?_ Voort, dat ik haar recht bezorgen !" — (Zijvertrekt.)

ZEVENDE T O O N E E L.

MARIANNE, JULIANA.

marianne, (die aan de deur geluijlerd heeft , koomt fpoedig dt kamer in )

Lief, liefkind! Wat doet gij? Waar denkt gij heen? Onfchuldig of niet, volg uwe moeder! Op mijn ver» zoek kwam zij hier.

JULIANA.

Hoe? tegen mijn verbod aan hebt gij .

marianne. Haar aljes ontdekt. Nood kent geen gebod. Dezaaken zijn te ver gckoomen. Uw leven ftaat in het fpel. Dit huis is eene moórdfpelonk. Uw gemaal is fakend van woede. Ga daarom uit het huis, en laat F 5 het