Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL 3*

ZESDE T O O NEE L.

i>e president, de hofmaarschalk van kalf.

De laatfie verfchijnt in eene rijke, doch fmaakelooze hofkletding, met kamerheerjleute'j, twee horologiè'n, een degen , chnpeau-bas en en herisfon gekapt. Hij Jluift, met groot gedruisch op den prejident aan , en verJpreid over het ganfche tooneel een' muskusreuk.

hofmaarschalk; hem omarmende.

H. , goeden morgen, mi'n waardfte ! wél gerust?

wél geflaapen? Gij vergeeft mij immers, dar

ik zoo laat het genoegen hebbe... dringende bezigheden...... de keukencedul vifitekaartjes....

het arrangeeren der partijen op de (ledevaart van heden .... o !... en dan moest ik immers ook bij het lever tegenwoordig zijn, om zijne doorlugtigheid b«rigt- van 't wéér te geeven.-

president.

Ja, manrfchalk ! daar kost gij zeker niet af koo'. men.

hofmaarschalk.

Daarenboven heeft mij de fchurk van een' fnijder nog laaten zitten.

president.

En nochtans kant en klaar ?

hofmaarschalk.

Dat is het nog niet alles 'c eene malheur jaagt

heden het andere. Hoor Hechts.

j p. z-

Sluiten