is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 303

ferdinand.

Koude pligt tegen heete liefde! — En mij zou dat fprookjen blinddoeken? — Een minnaar boeit u; en wee over u en hem, als mijne vermoeding .bevestigd worde. ( Hij vertrekt fchielijk.)

V IJ EDE TOONEEL,

louize; alleen.

Zij llijft nog een poos buiten beweeging en fpraakloos in den fioel liggen , eindelijk ftaat zij op, treedt voorwaarts, en ziet bevreesd rondsom.

Waar of mijne ouderen blijven?... Mijn vader beloofde binnen weinige minuuten terug te koomen, en reeds zijn vijf vreeslijke uüren voorbij... indien hem een ongeval... hoe bevinde ik mij ?... waarom gaat mijn adem zoo benaauwd?... .

(Op dit oogcnblik treedt Wurm in 't vertrek, blijft

aan 't eind van hetzelve flaan , zonder door haar

ontdekt te worden.) Het is niets wezenlijks... Het is niets dan'thuiverige googelfpel van het verhitte bloed. — Heeft onze ziel flechts eens genoeg verfchrikking ingedronken , zoo zal het oog iii eiken hoek fpookea zien.

G 4 ZES-