Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 DE FAMILIE-GESCHIEDENIS, TWEEDE TOONEEL.

august, hagenstein. august.

Het geen gij daar zeide, dacht ik ook dikwijls', indien men kinderen tot papagaai/en gemaakt heeft j denkt men genoeg gedaan te hebben.

hagenstein.

Hoe kan men dat eener vrouw kwalijk neemen die met den besten wille ter waereld te kort fchietl Het ware, voorzeker, de plicht des mans —-.

august.

Ja! waarvoor zorgt die, als om zijne graaflijkheid in alle huizen van de ftad rond te draagenjalleplaizieren naar te loopen en 'er nergens een te vinden : van hoogmoed over zijnen graaflijken tijtel bijnaêr te barften, en dan nog zomtijds zichzelven zo onbegrijplijk weg te werpen.

hagenstein.

Mijne fchuld is het niet, dat Julia hem huwde: ook bevalt mij de manier, waarop zij met eikanderen leeven,in 't geheel niet. Doch daarvan op een ander maal. Het is het eerfte oogenblik, August! waarin ik u alleen zie. (August wil hem de hand kusfchm; de Graaf omhelst hem.) Hoe hebt gij geleefd, zedert dat wij van malkanderen verwijderd waren ?

- ah-

Sluiten