is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HALF VERHEVEN BEELDWERK , (BAS-RELIËF.) 79

zou de geheele beguicheling van derzelver uitkomen of infpringen verdwijnen. De beelden zouden als op elkander geplakt verfchijnen, en als of zij op eene plank gelijmd waren. Zij moeten eene zekere ronding hebben aan. den rand , en moeten in het midden genoeg voor uit fpringen. De fchaduw, die het ééne beeld op het andere werpt , is wel natuurlijk ; maar zulks behoort nooit plaats te vinden, ten zij de afftand van grond of bet verfchiet zoo nabij is, dat de fchaduw van het ééne beeld natuurlijker wijze het andere bereiken kan. Het ééne verfchiet van de hoofdbeelden moet zich niet met het andere verwarren, vooral wanneer de beelden in werking zijn. Moet een beeld geheel op zich zelf en afgezonderd van anderen haan , dan verëischt het eene fchaduw aan de zijde , tegenövergefteld aan die, waar het licht ontvangt, en achter het beeld geworpen , als mede, - kan het zijn , eene helderheid achter zijne fchaduw.

Het doffe , het gladde en ruwe , indien het wél gefchikt is,maakt wezenlijk aanfpraak op,en zweemt naar kleur. Het uitwerkzel van het gladde der ééne partij van de kleding op de andere duidt vlugheid en harmonie aan.

Deze manier van beeldhouwerij is de meestbefhsfende proef van derzelver overeenkomst met de fchilderkunst; laat 'er de kleuren af, en het half verheven beeldwerk is in de beeldhouwkunst een moeilijk tafereel. Ieder huk van beeldhouwerij heeft zoo vele gezichtpunten, als 'er punten in het ruim zijn , dat hetzelve omringt. De kunst des Beeldhouwers eischt dus van hem ,s dat hij wel in de gezichtkunde bedreven zij. De beeldhouwerij verëischt eene fterke verbeeldingskracht, en wanneer zij ook niet zoo rijk is als de fchilderkunst , ten minhen eene verbeeldingskracht van zoo beftendigen aart , dat dezelve hem den tegenzin in het werktuiglijke en de langduurigheid van den arbeid doet overwinnen: zij zijn beiden zusters.

PROE-