is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HS MERKWAARDIGE BIJZONDER HEDEN

klein , met kiefche gelaatstrekken. Men vindt geene zwaarlijvigen , maar ook geene gebrekigen onder hen; alleenlijk zijn hunne dijen en beenen een weinig rond gebogen;''t welk daardoor veroorzaakt wordt, dat zij van jongs af, bij hunne verhuizingen, gewend zijn te paard te rijden. Offchoon oorfpronglijk blank van aangezigt en over hun geheel lichaam, worden zij echter, 'vooral die van de minder klasfe onder hen, bruin-geelachtig , dewijl de kinderen langen tijd naakt gaan en dus aan de heete zónneftralen blootgedeld zijn ;! ook behouden zij de gewoonte, om, zoo lang zij leven, in hunne }berookte'hutten, geheel naakt te flapcn.

Zij hebben goede gelaatstrekken. Daarin dralen openhartigheid, bedaardheid, oprechtheid en gezelligheid uit. Onder de vrouwen zijn vele, welke zelfs "in Europa voor Ichoonheden zouden kunnen doorgaan. De karakteristieke trekken van een Kalmuksch aangezigt zijn kleine'Oogen, zwarte, dunne wenkbrauwen, dikke oogleden , een ftompe en naar het voorhoofd ingedrukte neus, uitdekende wangbeenen, en een zeer rond hoofd cn aangezigt. Gemeenlijk hebben zij zwarte oogen , dikke vleefchige lippen, een korten kin, en witte tanden. Hunne ooren zijn buitengewoon lang, en verre van het hoofd. Hun hoofdhair is over het algemeen zwart, bijkans zonder uitzondering, Zij 'hebben een zeer dunnen baard, waarvan zij gemeenlijk hechts een' kleinen knevel laten groeien. ' {

De lichaamlijke zintuigen van reuk, gehoor cn gezigt bezitten de Kalmukken in groote volmaaktheid. Bijzonder is de doordringendheid van Hun gezigt merkwaardig. Zij bewonen een vlak land, fteppen genaamd, doch welks oppervlakte echter op eene'bijzondere wijs golfachtig is; Desniettegenftaande ontdekken zij dikwijls op een' buitengewonen afdand zeer kleine voorwerpen, bij voorbeeld, het dof, 'döor aankomend vee of ruiters Verwekt.

Volgens de jongde ontdekkingen, welken de Rusfen omtrent deze Natie gedaan hebben, hebben zij een beter karakter, dan men voorheen van hun geloofde. Zij overtreffen grootlijks de zwervende Tartaren. Eene zekere natuurlijke fchranderheid , gezelligheid , gastvrijheid , dienstvaardigheid, getrouwheid jegens hunne fouveïaiRen , weetgierigheid , en levendigheid , met vrolijkheid verzeld, maken de fchoone zijde van hun ka-

, rak-