is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83° S. F» HERMBSTÜDT, CATECH. DER AI'OTH. KUNST.

door in wit Wasch Cera alba verandert. Het gebruik ,, van de Wasch, in de Apotheek, is zeer verfchillend , zo als de volgende voorbeelden leeren zullen." § 358. De Orlean Orleana is een roodbruin ,

mergachtig weezen, het welk zich in de Zaadhuisjes ,, van de, in Brafilièn, Mexico en St. Domingo groeijen5, deUrleanboom, Bixa Orleana bevind en de Zaadkor-,, reis omringd. Men verkrijgt het, door het uitwas,, Fchen met water, wanneer het dan nog heel week , ,, als eene roode ftoffe tot ons komt. In de Apothe-

ken, gebruikt men het, tot eene geelverwende zelf„ Handigheid."

Uit deze voorbeelden zal men kunnen oordeelen, over de wijze, op welke de Autheur de voornaamfte, vooral uitheemlche enkelvoudige Artfenij-middelen befchrijft , en het is op dergelijke wijze, dat hij te werk gaat, niet de bereide Geneesmiddelen. Zoo vraagt hij bij voorbeeld in de eerfte Afdeeling, handelende van de loogzouten, § 473: ,,wat is [al alcali volatile?'''' en na dit befchreven re hebben , vraagt hij: ,, Waar door ,, onderfcheid zich het alcali volatile?"" beandwoordende hetzelve aldus : ,, Tot- de eigenfchappen , waardoor „ zich het alcali volatile van de vuurbeftendige loog5, zouten onderfcheid , behooren : 1.) deszelfs doors, dringende vlugge reuk; 2.) dat het bij de geringfte

graad van warmte geheel vlug gemaakt word; 3.)

dat het'met zuureu verbonden, ophefbaare onzijdige 9, zouten levert; 4.) Dat deszelfs verbindingen, met s, zuure zouten , door de vuurbeftendige loogzouten,

zo als ook , door loogachtige aarden ontleed wor-

den; 5.) Dat het met de damp van Azijn, witte wol-

ken formeert; 6.) Dat het, het koper, tot eene blaau-

we Tinctuur oplost; 7.) Het maakt met het vitriool 3, zuur , het fal ammoniacum Secretum Glauberi, 8.)

Met 'net falpeterzuur de Nitrum flammans; 9.) Met ,, het zoutzuur de gemeene Salmiak; met het azijnzuur n de Spiritus Mindereri,"

Niet**