Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$& weekblad voor den

„ de tiieuuk, of negentiende , Eeuw der Christelijke; Jaartelling, beginnen zal."

Wij kunnen hier met ruimte bijvoegen, dat deze Verhandeling in den volden zin onze goedkeuring wegdraagt , en alleszins ter lezing en erndige overweging verdient aangeprezen te worden. •

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uit gegeeven door het Departement Stad en Lande, behoorende tot de Maatfchappij tot nut van 't Algemeen. tweede deel. Te Groningen, bij W. Zuidema. 416 Bladz. In gr. Oftavo. De prijs is f 1-19-:

TV/Tet genoegen kondigen wij thands het Tweede Deel ^-'-k van het Weekblad voor den zoogenaamden gemeenen man aan. Daar wij reeds bij de aankondiging van het Eerfte Deel onze gedachten over de nuttigheid van dit Werk gemeld hebben, zou het thands een vergeeffche arbeid zijn dezelven andermaal te herhaalen.

Dit Tweede Deel beftaat even als het Eerfte , in twee en vijftig Nommers, welken allen van eenen belangrijken en kerzamen inhoud zijn. Tot eene proeve zullen wij den Lezer de volgende gefchiedenis mededeelen. Dezelve komt voor op Bladz. 579 onder den tijtel; voorbeeldige menschlievendheid der zoogenaamde quakers in ierland, betoond aan den ramps1' oedigen schipper, adriaan harms hort,en vrouw jantje hindriks, woonachtig te veendam.

„ Schipper adriaanharms hort met vrouw „ en kinderen, benevens het overige Scheepsvolk, op „ den 17 Januari 1796 van St. Martin, een Franfehe ,, haven, met een lading zout onder zeil gegaan zijn,, de, om te Dordrecht in Holland te losfen, wierdt, „ na weinige dagen op zee te hebben overbragt, van „ een' hevigen ftorm beloopen."

„ Na het roer en agterhek verkoren, in gevaar van

overzeild te worden geweest te zijn , tweemalen „ het ankertouw gekapt, niets dan de groote mast, ., en ftaftbk overgehouden, en allerlei wederwaardig„ heden te hebben doorgedaan , geraakten zij einde■„ lijk, meer bij geluk dan wijsheid, in den morgen

Sluiten