is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 wiskunstige aanmerkingen , cver !ie t

bepaaling ter nederftelt. Hij zegt wel H„» w . gengeftelde van zijn gevoele.1 alfe de e h'oed nigb den ontbreekt , omdat het geen Wiskunftige orde n \t bevat, een oneffen getal heeft, en dusSoo volloïïï met is ; maar waar is hier het Bewijs ? Te vergeeftch wil cantzlaar ons onderrichten , „ dat als Wii » 45ï; jaar oud waren , wij nooit zouden fchriïven ,, m tjaar mijns levens Anno 46 en 6 maanden-" indien wy eens zodanjge fchriTwjj2e wi,d J™e'eJn zouden w,j zeggen Anno 45 en 6 maanden, 3 '

5 L h0Vtn VeCads gezegd hebben> ^ zelfs doo

cantzlaar toegeftemd wordt, het begin nf het eerfte oogenblik, van onzen leeftijd ««/?, 'dus v5 ftrekt mets was , waar voor , volgends Wiskunltige gronden, geen jaar gerekend kan worden: - ,ïeK door C. zoo boog geroemde natuurlijkheid gebiedtons in dit geval te zeggen : /* ben in het 46fte W S N^ffierf 1^1^45 jaaren 6 maalden Z. IN'U komen wij tot hetgene cantzlaar uit de Sterrekundige Tafelen van den beroemden Stelkundig geen hiit l11 ™ert; aan eene zijde Hellende hof. den aIh ó? Crondbeginfelen der Stemkunde van den Amfteldamfchen Leétor p. steenstra als len tweede Bewijs wil doen voorkomen . indien h we" reldkundig ,s, dat deze de zelfde Tafelen zijn , die ^u den franfchen Druk der Sterrekunde van de la lande , eerfte Editie, gevonden worden , en dus zijn getuigen.s hier ,n 't geheel niet te ftade komt. wf mh len ons daaróm alleen aan de la lande honden,

^«iATTAnN.DE Z£gt in het ZCSde Boek ziJ'Ilcr Sterrekunde, IJ deel % 1330: „ wanneer men door eene „ geduungc aftrekking der honderdjaarige beweeging te „ rug treedt , komt men tot het Jaar 100 van FC „ vervolgends tot het Jaar o , en van daar tot hel „Jaar 100 vóór J. C; dus is 'er van het Jaar 100 „ van onze tijdrekening tot het Jaar 100 vóór T. C. een „ atltand van 200 jaaren. Volgends de wijze van tellen „ door de meeste Tijdrekenaars gebruikt, zou men van „ de lom der jaaren vóór en na J. C. één jaar moeten s8 aftrekken ; bij voorbeeld , de nachtevening , door „ hrpparchus in t jaar 60a van Nabonasfar waargeno„ men, valt, volgends de Tijdrekenaars, op den 24. 1, Maart van het jaar 146 vóór L C; indien men de~ », zelve met die van het Jaar iï6§ wil vergelijken, zal

s, men