is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*3 DE SPIN EN DE ZIJDEWORM. ERNST EN BOERT*

„ der apollo mede; zeg hem in onze taal, uwe wijsheid ert „ deze leere hij den menfchen in aangename liederen." Aan den wil van den verheven vader werd voldaan, en die nieuwe Gezangen heeten — Fabelen.

de spin en dê zijdeworm.

Een Zijdeworm was bezig, zijn glansrijk graf te weeven, terwijl eene Spin boven zijn hoofd aan de draaden van haar net ilingerde. Zie toch eens kluizenaar! riep de Spin, hoe kunftig ik mijn leven onderhoud! Zie toch eens koordedansfer, hernam de Zijdeworm, hoe nuttig ik mijn leven eindig!

ernst en boert. • • Ridendo dicere verutiu

Quis vetat?

horatius.

sJe Vorst van d. .. had eens een dwaaze daad begaan, Een deftig Staatsman, niet een uitgeftreeken wezen, Waarïn berisping, raad en wijsheid was te leezen,

Sprak hem daar, ernftig, over aan. Voorzeker heeft de Vorsr zijn réén gehoor gegeeven; Want, waar de waarheid fpreekt, vlucht alle valfche fchijn. Wel ja!... dan moest elk Vorst naar deugd cn waarheid ftreeven,

En een getrouwe vriend van wijze lesfen zijn: Doch zulks had hier goen plaats; men zag den Vorst verbleeken Van gramfchap; ongewoon aan ernftig tegenfpreeken.

En laas! de Staatsman kreeg om zijnen bitfen toon.

In plaats van Dankbaarheid, flegts ongenaê ten loon. 't Was echter nodig, om des Vorften wil te wenden; De Hofnar onderftund dien arbeid te volenden, En ftelde, in boerterij, den Vorst zijn zotte daad Veel leevendiger voor; doch met een blijd gelaat: De Voist herdacht de zaak, en liet zich rasch belezen; Ja; 't geen men hem nu ried, kon wel ten besten wezen! Hij trekt zijn orders in, verandert van befluit, Daar hij zich tot den Nar, iu deze woorden, uit: „ Ge hebt geen ongelijk! boe mal gij ook moogt praaten : „ Daar Gek! dat is voor u!" Wat gaf hij? Tien ducaatenl «■ ■»

't Is of de waarheid meer en fuelJer overreedt Wanneer ze zich als Nar, dan als Profesfoy, kleedt.