is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 nadenking van eenen staatsman, enz

111. de Oosteiinjkfche Nederlanden in 1780 cn 1700 zhne vemchtingen betreklijk de finantiëele zaken •' I

Sn erCbèPSe f ft' T' ~ EhldeUik

zonou bepalende bij de drie voorname hoofden van ]J

fchiildigmg tegen de voorige Regeering, als be_' YooReERST. „ Dat men met alle mogelijke mid-

Ten tweede. „ Z)«r »Wr/w Reeeerino- ™ ,, 'k ak eerfte Minifier, de oorzaken lijn ^n den „ Oo;-% met de Franfchen." J 1 en derde. „ Dat de Finantiën van het Land „//^ waaren (waren) beftuurd, „ geeflijke wijze verkwist, en verarmd." Geelt hij op. het eerfte dezer drie punten een andwoord, dat zoodanig uit verkeerde grondftellin^n én valfche gevolgtrekkingen famcngewceven is , Set of zyn verftand of zijn hart weinig eer aandoet , en he pns bevreemdt, dat de Zeeuwfche BrierTChrijv^r on dit iielangrnk ituk geene aanmerking gemaakt heeft 'daar hetze ye nogthands zeer gefehikt is , om den eenvoudige zoo als men zegt, een rad voor de oogen te draaien ' Over het tweede punt laat hij zich , ih evenredigheid yan het geheel, mede vrij breedvoerig uit; doch htó£ Wórdt hi, door onzen Zeeuw wakker te keer gegaaaf bn,?;nnTd het„derde. geeft hij geene ophelderingen,'behalven die, welken hu ten aanzien van zijne verrichtingen' m oeze en gene bijzondere vakken van het finantiëele reeds te vooren medegedeeld heeft , eri die, indien wil' aan zijne woorden geloof mogen liaan, allen lof verbenen en Jiem tot g10ote eer verftrekken. ' „rel bcl]lTel' /an den boven aangekondisden Brief, ft W*1?1* eenvoudig een Burgerman noemt, geeft bhjken, dat hij, bij gezona oordeel, redeneer&L? !enniS Yan zaken, ook in het voeren van de pen Kête*!^ 1S' Hij wederIcgt verfcheidene flukte» Uit de Nadenking met zoo. veel bondig redenbeleid 5 dat

w$