Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'y* J- c o o k

Reize» rondom de IVaereld door JABr£S coo

D. p a s t kvk. Met Kaarten en PlaatenZede Deel. n> Lcijden,. Arnfteldam en 'sHage-, b}/ Hon koop, Allart * van Cleef, 1800. 418 Blïdz.1 In Z Octavo. De prijs is f 8 - 15 - : »

"T\it Zesde Deel is een vervolg van het voorgaande dezes uitmuntenden en kostbaren Werks en Winr met het Tiende Hoofdftuk des vorigen TWdenVoel behelzende : Vertrek van de Mar^ifen - Eilanden {ifchnjving van de ligging, uitgeftrktheid , gedaante en aanzien van de verfchillendc Eilanden. Belchrijving van de inwooncren, derzelver gewoonten, kleding,Toon™ gen, voedfel wapenen en vaartuigen (n) SefchrSg van verfcheidene eilanden, in de koers van de MarSi Eilanden ^ Otahti ontdekt of gezien. Befchrijving van de fchouwing van een vloot van Otahiti. Ti ^ Bezoeken van 0t00 touha en verfcheidene andVe Opperhoofden. Diefftal door ééncn van de inboorJin-fn gepleegd en deszelfs gevolgen. (13) toeberSelen o§ het eiland te verlaten Tweede fchouwing van de vloo? Voorvallen. Aanmerkingen over het eiland, deszelfs zee-magt en volkrijkheid. (14) Aankomst van het fchip aan het eiland Huaheine. Togt in het eiland. Verfchillende voorvallen aldaar. (15) Aankomst fe Ulietea. Onthaal, dat wij aldaar ontvongen. Voorvallen geduurendc ons verbluf aan dat eiland. Toebereidfelen tot ons vertrek. Karakter yan oedidee. Algemeene aanmerkingen over deze eilanden Derde Boek." (1) Overtogt van Ulietea naar de Vrienden-Eilanden. Befchrijvins van eenige nieuw ontdekte eilanden. Voorvallende omftandigheden op dien togt (2) Aankomst te Anamocka. Voorvallende omftandigheden. Vertrek van daar Befchrijving van eene zeilende kano. Aanmerkingen over de lcheepvaart van deze Eilanders. Befchrijving van dit en de nabuurige eilanden. Waarnemingen omtrend de mwooneren _ Scheepvaartkundige Aanmerkingen. (3) 1 ogt yan de Vrienden-Eilanden naar de Nieuwe Heiriden. Ontdekking van het Schildpad-Eiland. Voorvallen vóór en na de aankomst van het fchip in Sandwich - Haven op het eiland MalttcoUo. Befchrijving van die haven en het omliggende land ; deszelfs inwooHeren en voord^•englelen. (4) Ontdekking van verfcheidene eilanden. ' Scher-

Sluiten